Istoric

SC SOMETRA SA COPSA MICA este singura intreprindere metalurgica romaneasca producatoare de zinc si plumb din cncentrare miniere, cu valorificarea metalelor insotitoare a acestora si producerea de derivate din acestea.
Intreprinderea a fost Infiintata In anul 1939 ca societate particulara pe actiuni, pentru
producerea de zinc metalurgic (calitatea Prime Western), avand la baza tehnologia de distilare In cuptoare cu retorte orizontale, tip Bierkengang.
Capacitatea instalata initial a fost de 3.000 t/an zinc, care a fost extinsa la 4.000 t/an In anul 1946.
Intreprinderea a fost nationalizata In anul 1948 .
In perioada 1950 – 1960 Intreprinderea a facut obiectul unei dezvoltari etapizate pentru extinderea capacitatii de distilare a zincului pana la 28.000 t/an.
In perioada 1962 – 1966 Intreprinderea a fost supusa unei restructurari si modernizari radicale prin realizarea unei instalatii complexe de extractie concomitenta a zincului si plumbului din concentrate miniere bazata pe licenta engleza Imperial Smelting Processes. Capacitatea instalatiei : 30.000 t/an zinc metalurgic (Zinc Prime Western) si 20.000 t/an plumb decuprat (Lead bullion).
In perioada 1967 – 1970 profilul Intreprinderii s-a completat cu :
        - o instalatie de rafinare electrolitica a plumbului, prin procedeul Beth, cu capacitatea de 24.000 t/an, realizata dupa licenta firmei italiene Monteponi – Montevecchio;
        - o instalatie anexa pentru prelucrarea namolului anodic de la Electroliza pentru extragerea bismutului ca bismut metalic (tehnic si farmaceutic), a aurului si argintului sub forma de aliaj d’Oré si recuperarea stibiului sub forma unei zguri antimonioase. Tot In aceasta perioada s-au mai realizat :
        - o instalatie de fabricare a sulfatului de zinc;
        - o instalatie de fabricare a clorurii duble de zinc – amoniu;
        - o baterie de preancalzitoare tip Cowper, pentru preancalzirea aerului.
In perioada 1975 – 1984 Intreprinderea a cunoscut o noua etapa de dezvoltare prin dublarea capacitatilor existente, pe baza tehnologiilor introduse In perioadele anterioare si anume :
        - o noua instalatie de extractie concomitenta a zincului si plumbului, cu capacitate de 30.000 t/an zinc si 20.000 t/an plumb (a doua pe platforma), doua noi instalatii de rafinare termica a zincului tip New Jersey (a treia si a patra pe platforma) si extinderea capacitatii de rafinare a cadmiului.
Paralel cu aceste dezvoltari, In aceasta perioada s-au realizat :
        - o instalatie de recuperare sub forma de metal a stibiului din zgurile antimonioase de la prelucrarea namolului anodic, precum si de producere, In paralel, a antimoniatului de sodiu si a trisulfurii de stibiu.
Prin intrarea In functiune a celui de al doilea furnal ISP In anul 1984, s-au scos din functiune si dezafectat instalatiile vechi realizate In perioada 1939 ÷ 1957.
In perioada 1985 ÷ 1989 s-au mai realizat :
        - o instalatie de fabricare a prafului de zinc;
        - o retea de colectare a gazelor reziduale si un cos de dispersie de mare Inaltime (aprox. 250 m).


Dup? evenimentele din Decembrie 1989, care au condus la o depreciere a activit??ii economice pe întreaga ?ar?, produc?ia întreprinderii a suferit un declin, coborând pân? la cca. 25% din nivele realizate anterior.

In cursul anilor, uzina a purtat diferite denumiri: SONEMIN, U.C.M., 21 DECEMBRIE, I.M.M.N, iar din 1991, SC SOMETRA SA, numarul de inregistrare la Registrul Comer?ului fiind J 32/124/1991, iar codul fiscal R 813526.
Începând cu a doua jum?tate a anului 1992, întreprinderea a trecut la un program sus?inut de redresare care, chiar în condi?iile de dificultate persistente pe întreaga economie, a condus la cre?terea treptat? a produc?iei, ajungând ca în anul 1997 s? dep??easc? nivelul produc?iei din anul 1989, cu reducerea în paralel a personalului de deservire cu cca. 40%.
În anii 1996 ÷ 1997 s-au pus în func?iune:
        - o instala?ie de tratare a apelor uzate pentru recircularea lor integral? pe platform? ;
        - o instala?ie de filtrare a gazelor tehnologice de la Aglomerare, prin montarea ?i punerea în func?iune a dou? filtre cu saci de mare eficien?? (filtre tip DALAMATIC).
Din septembrie 1998, S.C. SOMETRA SA este membr? a holdingului grecesc MYTILINEOS, conducerea actuala fiind preocupata in permanenta pentru modernizare si retehnologizare, depoluare si imbunatatirea climatului social.
Acasa | CopyRight © Sometra 2007.